Kontakt

Koordynator projektu współpracy:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”
ul. Mickiewicza 26, 36-200 Brzozów
tel./fax: +48 13 434 15 56
e-mail: lgd@powiatbrzozow.pl
www.lgd.powiatbrzozow.pl

Partnerzy projektu współpracy:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne
tel: +48 13 471 18 20
fax. +48 13 471 16 69
e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl
www.lgd-zielonebieszczady.pl

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja
ul. Szkolna 7, 38-213 Kołaczyce
tel: +48 515 205 894 / +48 510 180 236
e-mail: lgdnowagalicja@op.pl
www.nowagalicja.itl.pl