Nowa Galicja

 

Ziemia Brzozowska

 

Zielone Bieszczady

Trasy Nordic Walking - Osiek Jasielski

Nordic Walking Park „Gmina Osiek Jasielski”

Nordic Walking Park „Gmina Osiek Jasielski” to jeden z pięciu tego typu parków wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia LGD Nowa Galicja. W skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona – pętla o długości 7,1 km; czerwona – pętla o długości 11,4 km i czarna – pętla o długości 16,8 km. Wejście na trasy zlokalizowane jest przy Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym w Osieku Jasielskim. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi ścieżkami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Cztery pozostałe Nordic Walking Parki znajdują się na terenie Gmin: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce i Tarnowiec. Łącznie długość pięciu Nordic Walking Parków wynosi ponad 160 km.

Mapa Osiek Jasielski

Trasa nr 1 Osiek Jasielski (zielona)
(długość – 7,1 km ; szacunkowy czas przejścia – 1'20 godz.)

Ciekawa, poprowadzona w formie 7,1-kilometrowej pętli trasa, przebiegająca przez Osiek Jasielski i wieś Załęże. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy z kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Osieku Jasielskim. Maszerujemy chodnikiem wzdłuż drogi łączącej Osiek Jasielski ze Świerchową. Imponującym mostem przekraczamy rzekę Wisłokę i po pokonaniu kilometra trasy, za znakami szlaku skręcamy w lewo na gruntową drogę. Maszerujemy w kierunku zachodnim i 1,5-kilometra dalej pieszą kładką przechodzimy ponownie nad rzeką Wisłoką wchodząc do wsi Załęże. Mijamy zabytkowy XVII w drewniany kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i idziemy drogą w kierunku Woli Dębowieckiej. Na łuku drogi skręcamy w lewo i polną drogą wracamy do Osieka Jasielskiego. Przekraczamy most na rzece Kłopotnicy i po chwili łączymy się z czerwoną i czarną trasą Nordic Walking Park „Gmin Osiek Jasielski”. Przed nami jeszcze kilometr marszu i po pokonaniu ponad 7-kilometrów trasy, na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielski, spinamy pętlę zielonego szlaku.

t1a.JPGt1b.JPG

Trasa nr 2 Osiek Jasielski (czerwona)
(długość – 11,4 km; szacunkowy czas przejścia – 2 godz.)

Wymagająca trasa, ponad 11-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 2 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Początkowo przebieg czerwonego szlaku pokrywa się z trasami: zieloną i czarną. Po pokonaniu kilometra, skręcamy w lewo i gruntową drogą zataczamy łuk wracając w kierunku Osieka Jasielskiego. Maszerujemy za znakami szlaku i dochodząc do pierwszych zabudowań wsi Zawadka Osiecka skręcamy w lewo. Polną drogą maszerujemy w kierunku południowym i na wysokości wiatraków dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Po jego zmonitorowaniu skręcamy w lewo i gruntową drogą dochodzimy do wsi Czekaj. Maszerujemy pomiędzy zabudowaniami i przekraczając rzekę Szczawę wychodzimy na asfaltową drogę łączącą Osiek Jasielski z Nowym Żmigrodem. Skręcamy w prawo. Jeszcze chwila marszu i pomiędzy zabudowaniami Osieka Jasielskiego dochodzimy do kompleksu sportowo-rekreacyjnego, gdzie kończymy naszą wędrówkę.

t2a.JPGt2b.JPG

Trasa nr 3 Osiek Jasielski (czarna)
(długość – 16,8 km; szacunkowy czas przejścia – 3 godz.)

Najdłuższa z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Osiek Jasielski” oznakowana kolorem czarnym, 16,8-kilometrowa pętla. Trasa łączy Osiek Jasielski z Zawadką Osiecką, Pielgrzymką, Samoklęskami i Czekajem. Na szlaku przejdziemy obok drewnianej prawosławnej cerkwi z XIX w z zabytkową chrzcielnicą z 1163 r. (Pielgrzymka), cmentarza cholerycznego i murowanego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny z 1854 r. (Samoklęski). Pomaszerujemy w cieniu elektrowni wiatrowych, wykorzystujących warunki wietrzne panujące na wzniesieniach u przedpola Beskidu Niskiego. Większość trasy pokrywa się z czerwonym szlakiem Nordic Walking Park „Gmina Osiek Jasielski”. Długa i wymagająca trasa, przeznaczona dla osób o dobrej kondycji fizycznej.

t3a.JPGt3b.JPG

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com