Nowa Galicja

 

Ziemia Brzozowska

 

Zielone Bieszczady

Trasy Nordic Walking - Brzozów

Nordic Walking Park „Gmina Brzozów”

Nordic Walking Park „Gmina Brzozów”, to jeden z sześciu tego typu parków wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. W skład Parku wchodzą 4 trasy: żółta – trasa w układzie tam i powrót o długości 4,8 km; zielona – pętla o długości 5,3 km; czerwona – pętla o długości 12,2 km i czarna – pętla o długości 17,6 km. Wejście na trasy zlokalizowano na terenie obiektu dydaktycznego Nadleśnictwa Brzozów w Brzozowie-Zdroju . Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi duktami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania, oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Pięć pozostałych Nordic Walking Parków znajduje się na terenie Gmin: Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Łącznie długość sześciu Nordic Walking Parków wynosi ponad 240 km.

Mapa Brzozów

Trasa nr 1 Brzozów (żółta)
(długość – 4,8 km; szacunkowy czas przejścia – 50 min)

4,8-kilometrowa trasa poprowadzona w układzie tam i z powrotem. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycje zamieszczono na tablicy z opisami tras, wchodzimy na szlak. Chodnikiem przy ul. Zdrojowej, a następnie ul. Moniuszki schodzimy do Brzozowa. Na wysokości brzozowskiego parku, skręcamy w prawo w ul. Cegłowskiego i po pokonaniu 100 m wchodzimy na teren parku. Czekają tam na nas tablice z ćwiczeniami i punkt pomiaru tętna. Po zmonitorowaniu naszego tętna i wykonaniu ćwiczeń, których instrukcje zamieszczono na tablicy, za znakami szlaku wychodzimy z parku i skręcamy w lewo. Dochodzimy do ul. Moniuszki i tą samą trasą podchodzimy do Brzozowa-Zdroju, gdzie przy wiacie ogniskowej kończymy marsz. Układ trasy pozwala na rozpoczęcie marszu w brzozowskim parku i pokonanie trasy z Brzozowa do Brzozowa-Zdroju i z powrotem.

Trasa nr 2 Brzozów (zielona)
(długość – 5,3 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz.)

Ciekawa, poprowadzona w formie 5,3-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników nordic walkingu. Po wykonaniu rozgrzewki mijamy szlaban i po 500 m, serpentynami szerokiej leśnej drogi schodzimy do skrzyżowania. Z lewej strony powraca czerwona trasa, a my rozpoczynamy 1,5-kilometrowe podejście. Początkowo trasa zielona pokrywa się z trasami czerwoną i czarną. 800-metrów dalej skręca w lewo w gruntową dróżkę. Ten fragment trasy pokrywa się ze ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną Brzozów-Zdrój. 15 przystanków ścieżki, utworzonej staraniem Nadleśnictwa Brzozów, będzie znakomitą lekcją przyrody w terenie i pozwoli zapoznać się z cennymi okazami przyrodniczymi występującymi na terenie tego kompleksu leśnego. Fragmentami trasa pokrywa się raz z czerwonym, a raz z czarnym szlakiem, aby na kilometr przed końcem połączyć swój przebieg z czarną trasą, która przychodzi ze Zmiennicy. Leśną ścieżką maszerujemy w dół i dochodzimy do wiaty, gdzie kończymy wędrówkę.

Trasa nr 3 Brzozów (czerwona)
(długość – 12,2 km; szacunkowy czas przejścia – 2 godz.)

Wymagająca trasa, ponad 12-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 2 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasą zieloną, a na długim odcinku z trasą czarną. Za znakami szlaku, raz w górę raz w dół maszerujemy leśnym duktem. Mijamy tablice ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej Nadleśnictwa Brzozów, tablicę z zestawami ćwiczeń i po pokonaniu 3,5-kilometra trasy asfaltową droga wychodzimy z lasu. Przez Wolę Orzechowską maszerujemy doskonałej jakości asfaltowym dywanikiem i po dojściu do skrzyżowania dróg skręcamy w lewo. Kilometr dalej asfaltowa droga kończy swój bieg, a my wchodzimy do lasu i gruntową ścieżką maszerujemy dalej. Na skraju lasu dochodzimy do krzyża upamiętniającego zamordowanych przez UB Janinę i Antoniego Żubrydów i skręcamy w lewo. Przez chwilę maszerujemy polną drogą i za znakami szlaku skręcamy w lewo, ponownie wchodząc do lasu. Mijamy leśne zbiorniki retencyjne i dochodzimy do zwornika tras przy ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej gdzie skręcamy w prawo. Przed nami 500-metrowe ostre podejście i po pokonaniu ponad 12-kilometrów trasy kończymy naszą wędrówkę.

Trasa nr 4 Brzozów (czarna)
(długość – 17,6 km; szacunkowy czas przejścia – 3 godz.)

Najdłuższa z tras, oznakowana kolorem czarnym, 17,6-kilometrowa trasa. Początkowe 10-kilometrów szlaku pokrywa się z trasą czerwoną Nordic Walking Park „Gmina Brzozów”. Przy leśnym zworniku tras: zielonej, czerwonej i czarnej skręcamy w prawo. Kilometr dalej ponownie skręcamy w prawo i wychodzimy z lasu. Naszym oczom ukazuje się przepiękna panorama okolic wsi Zmiennica. Schodzimy w dół do asfaltowej drogi łączącej Brzozów z Malinówką. Zachowując szczególną ostrożność przez niespełna kilometr maszerujemy poboczem drogi i skręcamy do zabytkowego parku w Zmiennicy. Po wykonaniu ćwiczeń, których propozycje zamieszczono na tablicy usytuowanej przy wejściu do parku ruszamy dalej. Pomiędzy wiekowymi drzewami przechodzimy przez zmiennicki park, mijamy zabytkowy neogotycki spichlerz z I poł. XIX w i za cmentarzem skręcamy w lewo, do lasu. Po 2 kilometrach przecinamy drogę z Brzozowa do Zmiennicy, łączymy się zielonym szlakiem i schodzimy do wiaty w Brzozowie-Zdroju. Trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com