Nowa Galicja

 

Ziemia Brzozowska

 

Zielone Bieszczady

Trasy Nordic Walking - Dydnia

Nordic Walking Park „Gmina Dydnia”

Nordic Walking Park „Gmina Dydnia”, to jeden z sześciu tego typu parków wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. W skład Parku wchodzą 4 trasy: żółta – pętla o długości 4,7 km; zielona – pętla o długości 8 km; czerwona – pętla o długości 11 km i czarna – pętla o długości 15,4 km. Wejście na trasy zlokalizowano na terenie parkingu przy Urzędzie Gminy w Dydni. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi duktami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania, oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Pięć pozostałych Nordic Walking Parków znajduje się na terenie Gmin: Brzozów, Domaradz, Haczów, Jasienica Rosielna i Nozdrzec. Łącznie długość sześciu Nordic Walking Parków wynosi ponad 240 km.

Mapa Dydnia

Trasa nr 1 Dydnia (żółta)
(długość – 4,7 km; szacunkowy czas przejścia – 50 min.)

Najkrótsza z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Dydnia” 5,4-kilometrowa pętla oznakowana kolorem żółtym. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycje zamieszczono na tablicy z opisami tras, z parkingu przy Urzędzie Gminy w Dydni ruszamy na szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z czarną trasą, a praktycznie w całości jest „wpisany” w zieloną trasę Nordic Walking Park „Gmina Dydnia”. Po pokonaniu 400-metrów wzdłuż drogi nr 835, łączącej Grabownicę Starzeńską z Dynowem, skręcamy w lewo. Asfaltowym dywanikiem podchodzimy do rozwidlenia dróg, przy którym zlokalizowano tablicę ćwiczeń i punkt pomiaru tętna. Czarny szlak biegnie dalej prosto górę, aż na Pasmo Grabówki (528 m n.p.m.), a szlaki żółty i zielony skręcają w lewo. Gruntowymi i asfaltowymi drogami maszerujemy pomiędzy zabudowania i przechodząc przez most na potoku Świnka, wracamy na drogę nr 835, gdzie skręcamy w lewo. Chodnikiem wzdłuż drogi dochodzimy do Urzędu Gminy, spinając pętlę żółtego szlaku.

Trasa nr 2 Dydnia (zielona)
(długość – 8 km; szacunkowy czas przejścia – 1,3 godz.)

Ciekawa, poprowadzona w formie 8-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników nordic walkingu. Po wykonaniu rozgrzewki wychodzimy z parkingu przy Urzędzie Gminy i skręcamy w lewo, maszerując chodnikiem w kierunku na Dynów. Na tym odcinku wszystkie 4 szlaki pokrywają się. Po pokonaniu kilometrowego odcinka skręcamy w lewo i gruntową drogą rozpoczynamy podejście, na górujące nad Dydnią od północy wzniesienie o nazwie Mały Dział (385 m n.p.m.). Na szczycie czeka na nas wspaniała panorama na Pasmo Grabówki, oraz tablica z ćwiczeniami i punkt pomiaru tętna. Po wykonaniu ćwiczeń, których propozycje zawarto na tablicy schodzimy do drogi nr 835, gdzie skręcamy w prawo. Po 400-metrach skręcamy w lewo i za znakami szlaku maszerujemy 3,5-kilometra, aby ponownie wrócić na drogę nr 835. Skręcamy w lewo i chodnikiem, przez Centrum Dydni, wracamy na parking przy Urzędzie Gminy.

Trasa nr 3 Dydnia (czerwona)
(długość – 11 km; szacunkowy czas przejścia – 2 godz.)

Wymagająca trasa, 11-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 2 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasami: żółtą i zieloną a na długim odcinku z trasą czarną. Chodnikiem przy drodze nr 835 maszerujemy w kierunku Dynowa i na łuku drogi, za znakami szlaku skręcamy w prawo. Mijamy klasycystyczny dwór z początku XIX w. , oryginalny dwukondygnacyjny spichlerz z tego samego okresu i gruntową ścieżką wychodzimy na pola. Polna drogą maszerujemy w kierunku Witryłowa. Po pokonaniu 3-kilometrów dochodzimy do skrzyżowania dróg. Czarna trasa skręca w prawo na Pasmo Grabówki, a my skręcamy w lewo i kierujemy się do widocznego w oddali kompleksu leśnego. Po 2-kilometrach marszu, wychodzimy z lasu i za znakami szlaku wracamy do Dydni.

Trasa nr 4 Dydnia (czarna)
(długość – 15,4 km; szacunkowy czas przejścia – 3 godz.)

Najdłuższa z tras, oznakowana kolorem czarnym, 15,4-kilometrowa trasa przebiegająca przez Pasmo Grabówki (528 m n.p.m.). Z parkingu przy Urzędzie Gminy w Dydni ruszamy w kierunku zachodnim i po 400-metrach skręcamy w lewo. Przed nami 4-kilometrowe podejście, podczas którego pokonamy różnicę wzniesień wynoszącą 200 m n.p.m. Kolejne 4-kilometry przemaszerujemy leśną drogą na Paśmie Grabówki. 130 m wysokości stracimy na krótkim, kilometrowym odcinku, którym zejdziemy do wsi Krzywe i szosy łączącej Dydnię z Witryłowem. Kilometr dalej połączymy się z czerwoną trasą i skręcając w lewo, polnymi drogami wrócimy do Dydni. Ze względu na przewyższenia i dystans do przebycia, jak również brak możliwości skrócenia trasy, szlak przeznaczony jest dla osób o bardzo dobrej kondycji fizycznej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com