Nowa Galicja

 

Ziemia Brzozowska

 

Zielone Bieszczady

Trasy Nordic Walking - Jasienica Rosielna

Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna”

Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna”, to jeden z sześciu tego typu parków wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. W skład Parku wchodzą 4 trasy: żółta – pętla o długości 5,4 km; zielona – pętla o długości 8,2 km; czerwona – pętla o długości 10,3 km i czarna – pętla o długości 14,4 km. Wejście na trasy zlokalizowano na terenie zabytkowego parku w Jasienicy Rosielnej. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi duktami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Pięć pozostałych Nordic Walking Parków znajduje się na terenie Gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów i Nozdrzec. Łącznie długość sześciu Nordic Walking Parków wynosi ponad 240 km.

Mapa Jasienica Rosielna

Trasa nr 1 Jasienica Rosielna (żółta)
(długość – 5,4 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz.)

Najkrótsza z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna” 5,4-kilometrowa pętla oznakowana kolorem żółtym. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycje zamieszczono na tablicy z opisami tras, z parku gminnego w Jasienicy Rosielnej ruszamy na szlak. Alejkami zrewitalizowanego zabytkowego podworskiego parku dochodzimy do asfaltowej drogi i skręcamy w prawo. Idziemy w kierunku przysiółka Jasionka. Z prawej strony dołącza zielony szlak i po chwili, za znakami szlaku skręcamy w lewo. Przekraczamy most na rzece Stobnicy i maszerujemy pomiędzy zabudowaniami. Po dojściu do skrzyżowania idziemy prosto i rozpoczynamy kilometrowe podejście. Po pokonaniu blisko 4-kilometrów trasy ponownie skręcamy w lewo i asfaltową drogą, pomiędzy zabudowaniami schodzimy do Jasienicy Rosielnej spinając pętlę żółtego szlaku.

Trasa nr 2 Jasienica Rosielna (zielona)
(długość – 8,2 km; szacunkowy czas przejścia – 1,5 godz.)

Ciekawa, poprowadzona w formie 8,2-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników nordic walkingu. Po wykonaniu rozgrzewki wychodzimy z parku, skręcamy w lewo i maszerujemy chodnikiem w kierunku centrum Jasienicy Rosielnej. Po 100-metrach skręcamy ponownie w lewo, przekraczamy most na rzece Rosielna i pomiędzy zabudowaniami ostro podchodzimy w górę. Mijamy ostatnie zabudowania i polną drogą maszerujemy w kierunku południowym. Po pokonaniu 1,3-kilometra trasy dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Po zmonitorowaniu zakresu tętna z jakim maszerujemy skręcamy w lewo, a szlaki: czerwony i czarny idą dalej prosto. Schodzimy do asfaltu i kilometr dalej ponownie łączymy się z trasami: czerwoną i czarną. Asfaltową drogą na lewym brzegu rzeki Stobnicy dochodzimy do skrzyżowania. Szlaki: czerwony i czarny skręcają tu w lewo, do parku w Jasienicy Rosielnej. My łączymy się z żółtą trasą, za znakami szlaku skręcamy w prawo i po kilkuset metrach w lewo. Przechodzimy przez most na rzece Stobnicy i zataczając blisko 4-kilometrową pętlę wracamy do parku w Jasienicy Rosielnej.

Trasa nr 3 Jasienica Rosielna (czerwona)
(długość – 10,3 km; szacunkowy czas przejścia – 2 godz.)

Wymagająca trasa, ponad 10-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 2 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasą zieloną, a na długim odcinku z trasą czarną. Za znakami szlaku, raz w górę raz w dół maszerujemy chodnikiem, asfaltem i polną drogą. Dochodzimy do wsi Blizne i przekraczając most na rzece Stobnicy, wąską asfaltową ścieżką dochodzimy do zabytkowego XV w. zespołu plebańsko-kościelnego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachowując ostrożność przekraczamy drogę wojewódzką nr 886 i przy gminnym obiekcie turystycznym dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Informacje na niej zawarte pomogą w sprawnym ich przeprowadzeniu. Po wykonaniu ćwiczeń ruszamy dalej i ponownie przekraczając drogę nr 886, oraz rzekę Stobnicę wracamy do gminnego parku w Jasienicy Rosielnej, gdzie kończymy naszą wędrówkę.

Trasa nr 4 Jasienica Rosielna (czarna)
(długość – 14,4 km; szacunkowy czas przejścia – 3 godz.)

Najdłuższa z tras, oznakowana kolorem czarnym, 14,4-kilometrowa trasa przebiegająca przez Jasienicę Rosielną, Orzechówkę i Blizne. Znaczna część czarnego szlaku pokrywa się z czerwoną trasą Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna”. Wychodzimy z parku chodnikiem, a następnie asfaltową drogą mijamy ostatnie zabudowania Jasienicy Rosielnej. Nawierzchnia zmienia się na gruntową, a my ostro podchodzimy do punktu pomiaru tętna. Zielony szlak, który towarzyszył nam od startu skręca tu w lewo. My maszerujemy dalej prosto i w Orzechówce dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Po skręcie w lewo, gruntową drogą dochodzimy do asfaltu, skręcamy w lewo i na 9-kilometrze trasy łączymy się z czerwonym szlakiem. Ścieżką nad rzeką Stobnicą dochodzimy do zabytkowego, XV-wiecznego zespołu plebańsko-kościelnego w Bliznem (z listy światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO). Zachowując ostrożność, dwukrotnie przekraczamy drogę nr 886 i za znakami szlaku po pokonaniu ponad 14-kilometrów, spinamy pętlę czarnego szlaku. Trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com