Nowa Galicja

 

Ziemia Brzozowska

 

Zielone Bieszczady

Trasy Nordic Walking - Nozdrzec

Nordic Walking Park „Gmina Nozdrzec”

Nordic Walking Park „Gmina Nozdrzec”, to jeden z sześciu tego typu parków wytyczonych na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska”. W skład Parku wchodzą 3 trasy: zielona – pętla o długości 4 km; czerwona – pętla o długości 9,6 km i czarna – pętla o długości 36 km. Wejście na trasy zlokalizowano na terenie Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi i gruntowymi oraz leśnymi duktami. Na trasach zamontowano tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania, oraz punkty pomiaru tętna. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnym odcinku. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść albo zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walkingu, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Pięć pozostałych Nordic Walking Parków znajduje się na terenie Gmin: Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów i Jasienica Rosielna. Łącznie długość sześciu Nordic Walking Parków wynosi ponad 240 km.

Mapa Nozdrzec

Trasa nr 1 Nozdrzec (zielona)
(długość – 4,0 km; szacunkowy czas przejścia – 40 min.)

Najkrótsza z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Nozdrzec” 4-kilometrowa pętla oznakowana kolorem zielonym. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycje zamieszczono na tablicy z opisami tras, ruszamy z terenu Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu. Przez pierwsze 2 kilometry szlaki zielony i czerwony pokrywają się. Mijamy budynek Urzędu Gminy i skręcając w prawo, maszerujemy wzdłuż drogi powiatowej nr 835. Przechodzimy obok Domu Strażaka i po pokonaniu 500 metrów, za znakami szlaku skręcamy w prawo. Gruntową drogą maszerujemy w górę i dochodzimy do punktu pomiaru tętna. W tym miejscu szlaki zielony i czerwony rozdzielają się. Czerwony idzie w lewo, a my skręcamy w prawo i asfaltową nawierzchnią dochodzimy do zabytkowego kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa. Wąską kładką przekraczamy rz. Baryczkę i dochodzimy do drogi łączącej Nozdrzec z Hłudnem, gdzie skręcamy w prawo. Od tego momentu szlak zielony łączy ponownie swój przebieg z czerwoną trasą Nordic Walking Park „ Gmina Nozdrzec”. 200 metrów maszerujemy w kierunku Centrum Nozdrzca i za znakami szlaku, skręcając w lewo wracamy na obiekty Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu.

Trasa nr 2 Nozdrzec (czerwona)
(długość – 9,6 km; szacunkowy czas przejścia – 1’40 godz.)

Wymagająca 9,6-kilometrowa pętla. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasą zieloną. Po dojściu do punktu pomiaru tętna szlaki rozdzielają się. Zielony odchodzi w prawo w kierunku kościoła, a my skręcamy w lewo. Krótkim odcinkiem asfaltowej nawierzchni dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Propozycje ćwiczeń na niej zawarte, pomogą w sprawnym ich przeprowadzeniu. Gruntową drogą pośród pól maszerujemy w kierunku zachodnim. Po pokonaniu ponad 2 kilometrów trasy skręcamy w prawo i ruszamy w kierunku widocznego w oddali osuwiska na górze Chełm (379 m n.p.m.). Przed nami strome zejście - na dystansie 700 metrów tracimy 100 m wysokości! Po dojściu do drogi łączącej Nozdrzec z Hłudnem, zachowując ostrożność przechodzimy na drugą stronę jezdni i rozpoczynamy podejście gruntową drogą poprowadzoną stromym zboczem góry Chełm. Mijamy miniaturowe kapliczki - stacje drogi krzyżowej - i gruntową drogą maszerujemy wśród pól przez 3,5 kilometra. Ponownie dochodzimy do szosy i skręcamy w lewo. Chodnikiem idziemy pomiędzy zabudowaniami i po kilku minutach dochodzimy do Zespołu Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu, gdzie spinamy pętlę czerwonego szlaku.

Trasa nr 3 Nozdrzec (czarna)
(długość – 36 km; szacunkowy czas przejścia – 7 godz.)

Najdłuższa z tras Nordic Walking Park „Gmina Nozdrzec”, oznakowana kolorem czarnym, 36-kilometrowa trasa łącząca Nozdrzec z Uluczem. Zachowując ostrożność drogą nr 835 maszerujemy w kierunku północnym i po pokonaniu 3 kilometrów dochodzimy do wsi Wara. Skręcamy w lewo i za moment czeka nas nie lada atrakcja. Pomaszerujemy imponujących rozmiarów pieszą kładką przewieszoną nad rzeką San. Kilometr dalej, we wsi Siedliska, czarna trasa rozdziela się aby zatoczyć 27-kilometrową pętlę i powrócić do tego punktu. Za znakami szlaku skręcamy w prawo i rozpoczynamy 12-kilometrowy marsz prawym brzegiem Sanu. Nawierzchnia zmienia się kilka razy z asfaltowej na gruntową, a my maszerujemy szerokim duktem aż do Ulucza. Wieś słynie z pięknej XVII w. drewnianej cerkwi p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, posadowionej na wzgórzu Dębnik. Na przycerkiewnym cmentarzu spoczywa zaś Mychajło Werbycki, kompozytor muzyki do hymnu narodowego Ukrainy. Przekraczamy mostek na potoku spływającym z pasma Krztowa i kierujemy się w lewo w kierunku na Borownicę. Gruntową drogą maszerujemy w kierunku południowym i dochodząc do pierwszych zabudowań wsi Borownica skręcamy w lewo. Mijamy cmentarz i rozpoczynamy wędrówkę przez Pasmo Krztowa. 3,5 kilometra dalej dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Z tego miejsca możemy zejść do drogi łączącej Siedliska z Uluczem. Oznakowany kolorem żółtym łącznik jest alternatywą dla osób zamierzających wyruszyć z parkingu przy cerkwi w Uluczu. My kierujemy się dalej i na 31 kilometrze trasy, we wsi Siedliska, spinamy pętlę czarnego szlaku. Ponownie przekraczamy San kładką w Warze i skręcając w prawo wracamy do Nozdrzca. Trasa, rekomendowana osobom o dobrej kondycji fizycznej, jest również ciekawą propozycją na wycieczkę rowerową.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
JSN Nuru template designed by JoomlaShine.com